Инсталиране и актуализиране на драйвери


logo

Драйвер – компютърна програма(софтуерен продукт), която се използва за съгласуване работата на хардуер и периферни външни устройства с операционната система на компютъра. За присъединяването на всяко ново устройство към компютърната конфигурация, на операционната система й е необходима инсталация на драйвер, който да осъществява връзката по предаването на данни в определен порядък. За правилното функциониране на дадено хардуерно устройство, инсталирана компютърна игра или програма, е необходимо за същите да е инсталиран правилния драйвер. Обикновено въпросния продукт е снабден с достатъчно добър драйвер, който позволява комуникацията с операционната система, но понякога се налага той да бъде актуализиран, т.е – налага се да се потърси такъв на сайта на производителя. Със сигурност оттам ще може да бъде изтеглен драйвер, който да е по-нова версия от вече наличния и нсталирането му ще позволи пълнофункционално използване на съответния продукт. Актуализиране на драйвери С всяка година мощността на компютрите нараства, появяват се мощни процесори, видеокарти, обновяват се операционни системи и драйвери към тях. Актуализирането на драйвери е важно, защото в по-новите версии са отстранени грешките, които обикновено се срещат във всеки софтуер. Някои производители добавят към своите продукти функции за автоматично обновяване на драйвери и системата сама напомня за нов софтуер, а някои просто предлагат регулярно изтегляне на последните версии драйвери. Актуализирането на драйверите гарантира стабилност при работа на компютъра със съответния хардуерен или софтуерен продукт. Варианти за актуализация на драйвери


  • Ръчна актуализация на драйвери;
  • Задаване на настройки за автоматично обновяване на драйвери.

  • Ако не знаете от какъв именно драйвер се нуждае вашия компютър или имате проблем с драйвери, ние препоръчваме да се обърнете към нашите специалисти. Те ще помогнат на вашия компютър като го „запознаят“ с най-подходящите драйвери за него, ще направят нужната конфигурация за постигане на максимална ефективност..
    Обадете се +359877123950

    + 359877123950     info@pcsupport.bg